Kopija portreta nadvojvode Karla II. Štajerskog

Istaknuti muzejski predmet iz zbirki galerijskog odjela

Prikazani nadvojvoda Karlo II. Štajerski (1540. – 1590.) uspostavio je Vojnu krajinu na prostoru Hrvatske i Slavonije, u njegovu je čast ključna protuturska obrambena utvrda na sutoku Kupe i Korane izgrađena 1579. godine dobila ime Karlstadt (Karlovac).

Njegova slika je u Muzej dospjela 1952. godine preuzimanjem od Narodnog odbora općine Karlovac, a njezina ranija povijest, njezin autor i eventualni naručitelj nisu sa sigurnošću utvrđeni.

Nepoznati autor
Kopija portreta nadvojvode Karla II. Štajerskog
početak 20. st., ulje na platnu
Zbirka slika 18. i 19. st.
inv. br. GMK-IKMP-281G

Na slici je u prosincu 2021. izveden konzervatorsko-restauratorski zahvat kojim je oprezno očišćena površinska masna prljavština, izglačane neravnine platna, obnovljen podokvir, sanirana i retuširana oštećenja slikanog sloja uz rubove te je slika završno lakirana. Ukrasni je okvir očišćen i konsolidiran, oštećenja na njemu retuširana zlatnim prahom i zlatnim listićima te je završno lakiran.

Upoznavanje materijala i tehnika slike tj. saznanja o odlikama platna i načinu njegova grundiranja iznjedrilo je dataciju nastanka slike na početak 20. stoljeća, što do sada nije bilo izrijekom utvrđeno. Neobrađenost platna uzrokovala je teksturu s izraženim i nejednolikim vrhovima čvorića platna kao podloge za oslik, uz završnicu oslikane površine na kojoj je suptilne lazure zamijenila svugdje jednako oslikana žućkasta patina. Zahvat je izveo dugogodišnji vanjski suradnik Muzeja mag. spec. Zlatko Bieleń, ak. slik, konzervator-restaurator savjetnik.

Mogući je predložak za sliku Portret Karla II. Štajerskog (1608 – 1617.) španjolskog slikara Bartoloméa Gonzáleza (1564. – 1627.) koji je kao dvorski slikar španjolskoga kralja Filipa II., nadvojvodina zeta, naslikao više od 100 portreta članova španjolske kraljevske obitelji i njihovih dvorjanika. Tako nastali portreti služili su za vladarsku zbirku obiteljskih portreta i za razmjenu među dvorovima.

González, Bartolomé
El archiduque Carlos de Austria, duque de Stiria
Copyright de la imagen ©Museo Nacional del Prado

Nadvojvoda je prikazan do koljena u tamnom doubletu plavih i crnih vertikalnih pruga sprijeda kopčanom zlatnim pucetima s bijelim ruff ovratnikom nalik mlinskom kamenu. Preko ramena mu je prebačen tamni krzneni ogrtač. Na glavi mu je crna kapa obrubljena zlatnim gajtanom, o pasu pojas od pozlaćene vrpce o koju je ovješen mač. Na prsima mu je insignija katoličkog viteškog Reda zlatnoga runa. Desna mu ruka počiva na glavi psa sa širokom ogrlicom. U lijevom uglu slike kao pozadina prikazan je brokatni zastor, a desno stol s tamnozelenom draperijom.

***

Fotografija Portret Karla II. Štajerskog iz Muzeja Prado preuzeta je s poveznice El archiduque Carlos de Austria, duque de Stiria – Colección – Museo Nacional del Prado (museodelprado.es), pristupljeno 19. 1. 2022.