Nove prirodoslovne zbirke u muzeju

s predstavljanja Ihtiološke zbirke u Gradskom muzeju Karlovac

Ove godine osnovane su dvije nove zbirke, Ihtiološka zbirka GMK-a i Herbarij GMK-a, s ciljem što bolje prezentacije biološke raznolikosti Karlovca i šire okolice.

Ihtiološka zbirka GMK-a proizašla je iz suradnje Gradskog muzeja Karlovac s Javnom ustanovom Aquatikom – slatkovodnim akvarijem Karlovac i najmlađa je zbirka u Muzeju koja za sad ima samo 3 predmeta (deverika, ruska jesetra i potočna pastrva), no to su sve veliki i kapitalni primjerci te posjetitelju vrlo zanimljivi. Ova zbirka, zbog tradicionalno velike zainteresiranosti Karlovčana za ribolov, ima veliki potencijal u predstavljanju riblje faune karlovačkih i drugih hrvatskih rijeka i predstavlja svijetli primjer suradnje dviju ustanova zbog koje posjetitelj može doživjeti cijeli životni vijek ribe u akvariju te zatim nastaviti doživljaj iste vrste kao predmeta u muzeju.

Botanička zbirka, tj. herbarij rezultat je marljivog i savjesnog rada osnivača Odjela, višeg kustosa i poznatog karlovačkog prirodoslovca Vladimira Peršina. Ona sadrži godinama sakupljanu floru Karlovačke županije te rijetku floru sada već pomalo zaboravljenih cretova gdje raste zanimljiva biljka mesožderka – rosika. Osim reprezentativne flore herbar sadrži jednako vrijedne dijelove edukativnih herbarija rađenih za osnovne i srednje škole na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće gdje se kao autor spominje jedan od velikana prirodoslovlja u Hrvatskoj, Dragutin Hirc. Zbirka je postojala i prije, no rasformirana je zbog odsutnosti stručnjaka i adekvatnih uvjeta. Sada je ponovno oformljena i obrađena od strane jednog od najboljih hrvatskih botaničara, Karlovčanina dr. Antuna Alegra. Trenutno je u fazi reorganizacije i dopune.