Terenska entomološka prikupljanja i istraživanja šire okolice grada Karlovca

S terena – prikupljanje metodom zemnih zamki

U 2017. godini prikupljen je i djelomično obrađen entomološki fundus za novoosnovanu Entomološku zbirku GMK-a. Iz iskustva stečenog u 2017. godini istraživanje i prikupljanje je, uz manje promjene, nastavljeno i u 2018. godini, a provodi ga Luka Čorak, kustos GMK-a, u suradnji s Markom Šegavićem, profesorom biologije.

Lokacije odabrane za ovogodišnja istraživanja i prikupljanja nalaze se u široj karlovačkoj okolici (okolica sela Rilj), okolici Ozlja (ozaljske šljunčare) te na području Korduna (okolica Vojnović Brda). U 2018. istraživanje se vršilo od travnja do rujna, a fokus je bio na šumskim staništima za kornjaše (Coleoptera) te livadnim za dnevne leptire (Lepidoptera). Sukladno tome korištene su drugačije metode lova (lov mrežom, ručno sakupljanje ekstraktorom, mlaćenje) i isprobane nove (zemne zamke).

U jesenskim i zimskim mjesecima planira se obrada materijala što uključuje preparaciju, determinaciju i preventivnu zaštitu te predstavljanje zbirke široj karlovačkoj javnosti.

Zlatna mara (Cetonia aurata)
Snimio D. Stošić

Luka Čorak