Istraživanje i prikupljanje entomofaune u Karlovačkoj županiji u 2019. godini

Lović Prekriški – provjera zemnih zamki

U srpnju 2019. godine nastavljena su istraživanja i prikupljanja entomofaune šire karlovačke okolice i Karlovačke županije, a provodio ih je kustos GMK-a Luka Čorak u suradnji s Markom Šegavićem, profesorom biologije.

Rilj, postavljanje zemnih zamki
Marko Šegavić

Ovogodišnja istraživanja uključuju nove lokacije na Žumberačkom gorju (Lović Prekriški, Obrež Vivodinski) te stare lokacije u okolici Karlovca (okolica sela Rilj), u okolici Ozlja (ozaljske šljunčare) i na području Korduna (Vojnović Brdo), gdje su isprobane nove metode prikupljanja kukaca u noćnim satima. U 2019. godini istraživanja i prikupljanja entomofaune fokusirala su se na kornjaše i leptire nizinskih i gorskih šuma i livada. Sukladno tome, korištene su standardne metode prikupljanja poput lova entomološkom mrežom, ručno sakupljanje ekstraktorom, mlaćenje, prosijavanje, zemne zamke i isprobane nove metode sakupljanja kukaca noću.

Ozaljske šljunčare, priprema za lov
Luka Čorak

U jesenskim i zimskim mjesecima planira se obrada prikupljenog materijala, što uključuje preparaciju kukca i određivanje vrste kojoj pripada.

Lović Prekriški, lov na leptire