Nova akvizicija i preparacija štuke (Esox lucius Linnaeus, 1758)

Preparirana štuka

U srpnju 2019. godine Ihtiološka zbirka Gradskog muzeja Karlovac dobila je novi predmet. Riječ je o štuki (Esox lucius Linnaeus, 1758) iz karlovačkog slatkovodnog akvarija Aquatike. Preparacija je provedena u suradnji Muzeja i Akvarija, a izvršio ju je viši preparator Zlatko Godec. Štuka dolazi iz Slovenije gdje je mrežom ulovljena u ribnjaku, u Aquatiku je došla  2016. godine, a uginula je 2018. godine. Nakon toga je poklonjena Muzeju gdje je postala dio Ihtiološke zbirke.

Veličinom može doseći do 150 cm dužine te preko 30 kg težine, iako je u pravilu manja i dimenzije joj se kreću između 30 i 120 cm. Kao jedan od većih predatora u naše četiri rijeke, štuka je agresivna, snažna i teritorijalna riba i primjer je predatora iz zasjede. Aktivni je lovac i zahvaljujući svojoj mimikrijskoj obojenosti (kamuflaža) i karakterističnoj građi tijela može u zasjedi čekati svoj plijen gotovo potpuno nepomična. Kada dođe pravi trenutak, munjevitom brzinom se zalijeće u njega, lovi ga i zatim živog guta. Pri lovu joj pomaže dobar vid koji je rezultat velikih očiju i kada se plijen nađe u njenim ustima, bijeg mu je gotovo nemoguć, zbog velikog i snažnog zagriza pomoću 300 do 700 oštrih, šiljatih zubi u čeljustima, poredanih u nekoliko redova. Plijen joj je vrlo raznolik, a zbog česte pojave kanibalizma na „meniju” se može naći i manji primjerak iste vrste te ponekad žabe, manje ptice i neoprezni mali sisavci.

Spolnu zrelost doseže nakon druge godine života, a u našim se krajevima mrijesti od veljače do travnja kada temperatura vode prijeđe 9°C. Tada ženke, ovisno o veličini, polažu više desetaka tisuća ikre (riblja jajašca) preko kojih zatim mužjaci ispuštaju mliječ (spermiji) te tako vrše oplodnju. Inkubacija traje oko dva tjedna, nakon čega se razvijaju ličinke koje se u početku hrane planktonom i sitnim beskralješnjacima, a pri dužini od 5 do 8 cm počinju se hraniti isključivo ribom.