Višnja Ercegović ‒ umjetnine i dokumentacija

Višnja Ercegović: Autoportet, 1950., tuš na papiru
inv. br. GMK-IKMP-15612, Snimio Goran Vranić

Gradski muzej Karlovac je tijekom 2017. i 2018. godine nabavio umjetnine, raznovrsnu dokumentaciju i obiteljske fotografije akademske slikarice i keramičarke Višnje Ercegović (Zagreb, 18. studenoga 1922. – Karlovac, 25. travnja 2016.). Predmeti će nakon stručne muzejske obrade te konzervatorsko-restauratorskih postupaka biti predstavljeni na muzejsko-galerijskoj izložbi posvećenoj životu ove karlovačke umjetnice čija je jedina retrospektivna izložba održana u Galeriji „Vjekoslav Karas” 1999. godine. Nabavljeni predmeti nadopunjuju djela Višnje Ercegović koje Gradski muzej Karlovac već posjeduje. Osim studentskih radova nastalih na zagrebačkoj akademiji na kojoj je u klasi profesora Jeronima Mišea diplomirala 1946. godine, glavninu akvizicije čine radovi na papiru u tehnici tempere, akvarela, gvaša, pastela, kolaža i olovke izlagani na retrospektivnoj izložbi 1999. godine ili pak na Hrvatskom trijenalu akvarela te neizlagani radovi i crtačke skice.